पदाधिकारीनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
श्री खेम प्रसाद चौधरी जिल्ला समन्वय अधिकारी ९८५८७२३२२२ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री पदम राज जोशी शाखा अधिकृत ९८४८७२३३४३ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री गीता भण्डारी नायव सुब्बा ९८४८९७१२९७ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री बैद्य कुमार तामाङ इन्जिनियर ९८५१११३२७७ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री महेश्वरी बिस्ट खरिदार ९८४८७६४३९० विस्तृत हेर्नुहोस
श्री टंक प्रसाद भट्ट लेखापाल ९८५८७५१७३१ विस्तृत हेर्नुहोस
श्री बन्धु चौधरी हलुका सवारी चालक ९८०१३९६००६ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar