सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कंचनपुर

सुचना अधिकारी

गीता भण्डारी

९८४८९७१२९७;

ठेगाना: भीमदत्त न.पा-०४, कंचनपुर

फोन: ०९९-५२२३७७८

ईमेल: ddckan@gmail.com ; info@ddckanchanpur.gov.np

नक्सा

bootstrap themes


Skip to toolbar