ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

जिविसका निर्णयहरुजि-वि-स-निणय-२०७४-४-१०

[embeddoc url=”http://ddckanchanpur.gov.np/wp-content/uploads/2017/08/जि-वि-स-निणय-२०७४-४-१०.pdf” download=”all”]जिल्ला समन्वय समितिका निर्णय हरु

http://जिल्ला समन्वय समितिका निर्णय हरुजिविसका निर्णयहरु

जि वि स निर्णय २०७०|१२|३० सम्म जि वि स निर्णय २०७१|०१|२५-२|९ जि वि स निर्णय २०७१|०२|९-३|८ जि वि स निर्णय...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar