ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

सूचना तथा समाचार


ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री जि.के.ग्रुप सेवा

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री जि.के.ग्रुप सेवाठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री अस्मिता विल्डर्स & कन्सट्रक्सन

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री अस्मिता विल्डर्स & कन्सट्रक्सनठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सनठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री बालिचन्द्र निर्माण सेवा

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री बालिचन्द्र निर्माण सेवाठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री एस. एन निर्माण सेवा

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री एस. एन निर्माण सेवाठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दोगडा शक्ति निर्माण सेवा

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दोगडा शक्ति निर्माण सेवाठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री राखी कन्स्ट्रक्सन

ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री राखी कन्स्ट्रक्सननिर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम क्षेत्र नं. १

निर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम क्षेत्र नं. १निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम माननीय कृपा राना

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम  माननीय कृपा रानानिर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम-क्षे.नं ४

निर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम-क्षे.नं ४Skip to toolbar