ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

सूचना तथा समाचार


निर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम-क्षे.नं.३

निर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम-क्षे.नं.३निर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम-क्षे.नं.२

निर्वाचन-क्षेत्र-पुर्वाधार-विशेष-कार्यक्रम-क्षे.नं.२जि.वि.स. कञ्चनपुरको आन्तरिक स्रोत सम्बन्धी ठक्काको सुचना

जि.वि.स. कञ्चनपुरको आन्तरिक स्रोत सम्बन्धी ठक्काको सुचनाआन्तरक श्रोत सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७३-४-२४

आन्तरक श्रोत सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७३-४-२४आब ०७३-०७४ का लागी सुचिक्रत हुने सुचना

आब ०७३-०७४ का लागी सुचिक्रत हुने सुचना आब ०७३-०७४ का लागी सुचिक्रत हुने सुचना २०७३-४-१८राजश्व प्रतिवेदन २०७३

राजश्व प्रतिवेदन २०७३ ।
ढु्ङ्गा, गीट्टी, वालुवा विवरण ।

ढु्ङ्गा, गीट्टी, वालुवा विवरण Download गर्नुहोस् ।

Skip to toolbar