ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


जि.वि.स. कञ्चनपुरको आन्तरिक स्रोत सम्बन्धी ठक्काको सुचना

जि.वि.स. कञ्चनपुरको आन्तरिक स्रोत सम्बन्धी ठक्काको सुचनाआन्तरक श्रोत सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७३-४-२४

आन्तरक श्रोत सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना २०७३-४-२४सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आव्हान २०७३-०२-‍०९/२४

सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आव्हान, २०७३-०२-‍०९ र २०७३-०२-‍२४ गते प्रकासीत सुचनाको लागी
Skip to toolbar