ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

सूचना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
District Rate 2075_076 Kanchanpur प्रकाशन, सूचना २०७५-०४-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कञ्‍चनपुर जिल्लाको आ.व.२०७५/०७६ को जिल्ला दररेट
ठेक्का रद्ध गरिएको सुचना सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ठेक्का रद्ध गरिएको सुचना
District Rate 2074/075 प्रकाशन, सूचना 2074-06-04 District Technical Office Kanchanpur विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Rate 2074/075
आसय पत्र सम्वन्धि सूचना सूचना 2074-05-24 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आसय पत्र सम्वन्धि सूचना
Skip to toolbar