ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि.वि.स मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७३(तेस्रो चैमासिक) सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०३-०४ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७३(तेस्रो चैमासिक)
रैकवार विचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७२ (पहिलो चैमासिक) सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०७-२० सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रैकवार विचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७२ (पहिलो चैमासिक)
रौतेलिविचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (तेस्रो चैमासिक) सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०३-०४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतेलिविचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (तेस्रो चैमासिक)
बाइसेविचबा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (दोस्रो चैमासिक) सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-१०-२९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बाइसेविचबा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (दोस्रो चैमासिक)
देखतभूली गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (प्रथम चैमासिक) सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-०७-२९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
देखतभूली गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (प्रथम चैमासिक)
Skip to toolbar