ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
District Rate 2075_076 Kanchanpur प्रकाशन, सूचना २०७५-०४-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कञ्‍चनपुर जिल्लाको आ.व.२०७५/०७६ को जिल्ला दररेट
District Rate 2074/075 प्रकाशन, सूचना 2074-06-04 District Technical Office Kanchanpur विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Rate 2074/075
सामाजिक सुरक्षा विवरण प्रकाशन, सामाजिक परिक्षण २०७३-८-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा विवरण
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवाका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन २०७३-११-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवाका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लिखित परीक्षाको सूचना प्रकाशन २०७३-१०-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लिखित परीक्षाको सूचना
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि प्रकाशन २०७३-०८-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि
TOR and Syllabus (ईन्जिनियर, सव ईन्जिनियर र कार्यालय तथा लेखा सहायक पदमा करार सेवा सम्बन्धमा : सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम) प्रकाशन २०७३-०८-२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
TOR and Syllabus (ईन्जिनियर, सव ईन्जिनियर र कार्यालय तथा लेखा सहायक पदमा करार सेवा सम्बन्धमा : सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम)
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवा पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना प्रकाशन 2073-08-23 जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवा पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको सेवा करार पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना प्रकाशन 2073-08-23 जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको सेवा करार पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशन २०७३-०८-०७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७३/०८/०७ गतेको करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
Skip to toolbar