ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशन 2073-08-07 जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७३/०८/०७ गतेको करार सेवामा कर्मचारीको भर्ना सम्बन्धी सूचना
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण प्रकाशन २०७३-०६-११ जिल्ला विकास समिति विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
आ.व.०७२/०७३ को समीक्षा गोष्‍ठी प्रकाशन २०७३-०६-११ जिल्ला विकास समिति विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२/०७३ को समीक्षा गोष्‍ठी
आ.व.०७३/०७४ जिल्ला दररेट प्रकाशन २०७३-०५-१७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७३/०७४ जिल्ला दररेट
District Transport Master Plan (DTMP) of Kanchanpur District प्रकाशन २०७३-०४-१७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Transport Master Plan (DTMP) of Kanchanpur District
योजना अनुगमन कार्यक्रमको प्रतिवेदन ०७२|७३ अनुगमन प्रतिवेदन, प्रकाशन २०७३-०३-१९ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना अनुगमन कार्यक्रमको प्रतिवेदन ०७२|७३
सामुदायिक सिंचाई आयोजना प्रतिवेदन प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७३-०३-१६ सुचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामुदायिक सिंचाई आयोजना प्रतिवेदन
Skip to toolbar